OPAKOVANÉ PLATBY

Predávajúci Bodytalks s.r.o., s miestom podnikania: Karpatská 27, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 46 932 623, DIČ: 2023665765, IČ DPH: SK2023665765 prevádzkuje webovú stránku www.tajomstvorecitela.sk.

Pre Vaše väčšie pohodlie bude platba nastavená ako opakovaná. Opakovaná platba Vám bude účtovaná podľa produktu, ktorý ste si objednali a to až do chvíle, kedy ju sami nezrušíte. Suma je fixná a teda aj maximálna čiastka opakovanej platby pri vybranom produkte. Pre komunikáciu, prípadne zmenu nastavenia opakovanej platby, využite e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Platobná transakcia prebieha cez platobnú bránu COMGATE. Táto platobná brána je držiteľom licencie na prevádzkovanie „inštitúcie elektronických peňazí“. Jej činnosť podlieha regulácií zo strany Českej národnej banky aj Ministerstvu financií ČR.  Vaše údaje sú spracovávané podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1. 

Stránka tajomstvorecitela.sk využíva najnovšie štandardy v IT technológiách, ku ktorým neodmysliteľne patrí aj použitie zabezpečeného hypertextového prenosového protokolu (https), ktorý šifruje prenos dát.

Dôvodom, pre ktorý využívame opakované platby je uľahčenie objednávok zákazníkom pri platbe za predplatné našich produktov. Nemusíte opakovane zadávať dlhé číslo karty, vaše meno, adresu alebo ďalšie povinné údaje. Pri opakovanej platbe si skontrolujte sumu na úhradu, zároveň uvidíte informáciu o opakovanej platbe, kedy Vám bude strhávaná a do kedy Vám bude strhávaná. Zákazník zaplatením za produkt platobnou kartou dáva súhlas k autorizácií použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednaný produkt na ďalšie obdobie. Tento súhlas je udelený na dobu využívania produktu alebo kým nedôjde k zrušeniu opakovaných platieb zo strany zákazníka.

Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb odpovedá cene a obdobiu zakúpeného produktu. Zákazník bude vopred informovaný pred každým strhnutím platby o tom, že kedy mu bude platba strhnutá a v akej výške. Po každej platbe bude zákazník o prevedenej platbe informovaný a to formou e-mailu, v ktorom mu príde aj zaplatený faktúra za produkt. V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný e-mailom. V tomto e-maile budú informácie k tomu, ako treba uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k obmedzeniu služby.

Zákazník môže opakované platby hocikedy ukončiť. A to e-mailom na adresu: podpora@tajomstvorecitela.sk. Po dokončení predplatného obdobia už z Vašej karty žiadna ďalšia opakovaná platba z portálu www.tajomstvorecitela.sk.com neprebehne. Pri ďalšej objednávke budete musieť údaje z karty zadávať manuálne. Opakovaná platba sa ukončí automaticky aj vtedy, ak skončí platnosť Vašej karty.

Aktualizované dňa 1.10.2023.