Kinesféra - Bezpečné miesto

Započúvajte sa do nahrávky, ktorou vás prevedie Monika Stehlíková a pomôže vám: 

  • zvedomniť si vlastný priestor
  • naplniť ho sebou, láskou a prijatím
  • vyprevadiť z vášho osobného priestoru ľudí a presvedčenia, ktoré sú pre vás toxické
  • vytvoriť v tele nový návyk: byť si vždy a všade vedomý svojho priestoru

Zvládajte záťaž, stres a náročné situácie

s väčšou ľahkosťou. 

Očakávajte nový príliv vnútornej harmónie so sebou, prehĺbenie sebaprijatia a sebalásky.