3 dňový tréning s Monikou Stehlíkovou zDARma 

vylaďte svoje telo

s frekvenciou hojnosti 

OBNOVTE SCHOPNOSŤ VNÍMAŤ VAŠE TELO AKO SPOJENCA NA VAŠEJ ŽIVOTNEJ CESTE

UVAŽUJTE OUT-OF BOX

Záznam z prvého dňa tréningu - vyladenie vlnenia, pocit je to najdôležitejšie
(čo pre mňa znamená hojnosť a ako sa to prejavuje v pocite),
práca so srdcom a precítenie pocitu HOJNOSTI, harmonizácia srdca a mozgu. 

UVOĽNITE Z TELA NÍZKE VIBRÁCIE

Záznam z druhého dňa tréningu - akým spôsobom z tela uvoľniť frustráciu, hnev, smútok, neodpustenie, hanbu a vinu. V tejto časti sa veľa venujeme srdcu. 

MäKKÉ SRDCE PLNÉ VĎAČNOSTI A PRAJNOSTI

Záznam z tretieho dňa tréningu Kúzelná vďačnosť - ako otvoriť srdce prajnosti a vďačnosti. Hovorím aj o symbole mamy, matky, ktorá do života prináša hojnosť, lebo nám sprostredkováva život.

Aby sme naplnili srdce mäkkosťou, vďačňosťou a prajnosťou, potrebujeme od-pustiť staré krivdy, zranenia, bolesti, utrpenia, neodpustenia a vytvorili tak v srdci priestor pre nové...

 

OD-PUSTENIE JE CESTOU K SLOBODE.

 

Odpúšťajte! Nie preto, že si to niekto iný zaslúži, ale preto že VY SI ZASLÚŽITE VNÚTORNÝ POKOJ! 

Monika Stehliková

Monika je sprievodkyňou mnohých žien na ceste k hlbokému prepojeniu sa s autentickým ja,  sexualitou a múdrosťou tela. Je psychoterapeutkou a odborníčkou na vedomú prácu s telom. Jej život je príbehom ženy, ktorá popierala svoju sexualitu, desila ju jej sila a hlavu stavala nadovšetko. Cez bolesti, paniky a strádanie sa začala navracať k sebe a postupne objavila svoj dar, živosť a vitalitu a stala sa z nej žiarivá vedome prepojená žena. 

Je autorkou obľúbenej knihy Tajomstvo reči tela.

Monika pracuje s veľkou dávkou ľudskosti a profesionality. Jej 26 ročné skúsenosti práce s telom úročí vo svojich programoch, ktoré prinášajú ženám transfromáciu a liečenie. Monikinou hlbokou túžbou je šíriť na Slovensku tichú extázu radosti z bytia a života v ľudskom tele:)