staňte sa v roku 2021 ľahší a slobodnejší

 cez od-pustenie 

zranení, bolestí, či krívd

 • Možno sa vám stala krivda, ktorá bolí.
 • Možno vás zradila blízka osoba.
 • Možno vás sklamal Život.
 • Možno sa trápite už dlho.
 • A cítite nespravodlivosť, že sa to stalo práve vám.
 • A možno ste už veľa krát skúšali odpúšťať, ale nepocítili ste dostatočnú úľavu.

je načase to pustiť na všetkých úrovniach vášho bytia

aspoň kúsok viac ako doteraz

 • Otvoriť kŕč v tele a zovretú hruď, aby ste mohli voľne dýchať a hýbať sa v ústrety novému.
 • Uvoľniť srdce, aby sa mohlo tešiť zo života, aby bolo plné, otvorené, jasné a silné.
 • Vystúpiť z otroctva neodpustenia a dovoliť, aby vás podporila Múdrosť a Inteligencia, ktorá vás prevyšuje.
 • Aby ste sa zasa o kúsok viac otvorili prúdu Života.

veľa sa o odpustení hovorí ako o mentálnom rozhodnutí, ale nie je tomu tak. Odpustenie musí prebehnúť na všetkých úrovniach: na úrovni fyzickej, emocionánej, mentálnej a duchovnej.

 

Vykročte na cestu odpustenia, ktorá vám prinesie uvoľnenie na všetkých úrovniach vášho bytia. 

AKO TO BUDE FUNGOVAŤ?

7 krokov
 • Po vstupe do členskej zóny sa vám sprístupní prvý krok. Vždy po dokončení jedného kroku, sa uvoľní ďalší.
 • Môžete si ho urobiť v daný deň alebo si ho rozložiť na viac dní.
 • Dôležité je kroky nepreskakovať:)
čierna hodinka
 • Na túto úlohu si vytvoríte každý deň iba konkrétny čas.
 • Úloha zmierenia sa nebude ťahať celým dňom.
 • Nadobudnete zručnosť popasovať sa aj s tými najťažšími témami.
 • Vytvoríte si "rituál" pre vstup do témy a jej ukončenie.
modlitba
 • Každý deň budete pozvaní napojiť sa na niečo, čo vás prevyšuje.
 • Boh, láska, nekonečná inteligencia, príroda.
 • Prehĺbite váš kontakt s Nekonečnom.
rituál oslobodenia
 • Ak k úlohám pristúpite s vážnosťou a posvätnosťou.
 • S láskou a súcitom objímete každý deň vlastné utrpenie.
 • Dovolíte Láske, aby vás podporila a objala.
 • Z týchto 7 krokov sa stane jeden veľký prechodový rituál oslobodenia.

deň po dni vďaka videám, mp3 meditáciám a špeciálnym cvičeniam s telom, zvukom a pohybom stále hlbšie a plnšie uvoľníte toxickú nálož, ktorá ničí vaše vnútro a urobíte ďalší krok k väčšej slobode a zmiereniu 

otvorte sa láske a životu 

aspoň kúsok viac ako doteraz

Ohlasy na tento novučičký program sú nadšené, nechajte sa inšpirovať

Ďakujem. Cítim sa znovuzrodená.
Marta Jurčišinová
Ten rituál je nádherný! Je veľmi hĺbavý a osobný. Mám čoraz intenzívnejší pocit, že bez odpustenia niet napredovania. Cítim omnoho väčšiu ľahkosť. Ďakujem.
Gabriela Leskovjanská
Ak chcete mať voľnú a čistú hlavu, musíte z nej vyhodiť všetko, čo ju zaťažuje a tento rituál vás povedie k tomu, ako sa ponoriť do svojho ja, do hĺbky svojho srdca. Choďte za svojím blahom.
Alena Mesarošová

Kto pre vás tento program vytvoril? 

Monika Stehlíková je poprednou odborníčkou na reč tela na Slovensku.

Má za sebou vyše dvadsať rokov praxe ako psychologička a pohybová tanečná psychoterapeutka, ktorá využíva pri práci symboliku tela, pohybovú analýzu a vedomú prácu s telom.

Monika vytvára zmysluplné ucelené programy na zvyšovanie vedomia v tele, efektívneho zvládania záťaže a stresu, prirodzenej sebaistoty a šarmu.

"Tento rituál je tu pre tých, ktorí chcú odpustiť, ale nevedia, ako na to. Ale aj pre tých, ktorí akt odpustenia urobili ako rozhodnutie vôle, ale vnímajú, že ich srdce nie je stále slobodné a ich telo ne-odpustilo, je v kŕči a trpí. Je hlbokou a intímnou prácou so sebou na všetkých úrovniach bytia: na úrovni tela, srdca, mysle ale aj duše. Od-pustenie si zaslúžime v prvom rade my:) Nie je to o tom, aby sme riešili iných!" Monika

Získajte 7 krokov k odpusteniu

uvoľnite svoje srdce a kráčajte v roku 2021  s väčšou slobodou a ľahkosťou 

v hodnote 

199 EUR

za uvádzaciu cenu 

97 EUR

čoskoro za 117 eur

začiatok kurzu: kurzom prechádza každý individuálne. Po úhrade faktúry vám prídu prístupové heslá do vašej email schránky a potom vstúpite do zóny rituálu odpustenia.