Cítim spriaznenie k vášmu ROZHODNUTIu prejsť 

RITUÁLom ODPUSTENIA

Tu je POSLEDNÉ zhrnutie toho, čo ZÍSKATE, keď vstúpite do priestoru rituálu odpustenia

  • 7 KROKOV K PLNÉMU A HLBOKÉMU ODPUSTENIU
  • NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH: FYZICKEJ, EMOCIONÁLNEJ, MENTÁLNEJ A SPIRITUÁLNEJ
  • Doživotný prístup ku všetkým materiálom, videám a MP3 nahrávkam.

v bežnej cene 

199€

v tieto dni za cenu

117 €