vedomé púšťanie a ego 

energia výmeny 

VYBERTE SI MOŽNOSŤ, S KTOROU SÚZNIETE 

záznamy

rituál odpustenia

Rituál + záznamy

PROGRAM KONFERENCIE - dostupný zdarma do 

polnoci 29. marca 2021

čím vás inšpirovala sandra?