3. deň: Buď blízko svojmu srdcu

Martina Lupe Švarcová
Martina Lupe Švarcová

HARMONIZÁCIa SRDCA: mini-Meditácia s monikou stehlíkovou

Pohodlne si sadnite. Ak vám to vyhovuje, privrite si oči, ponorte sa chvíľu do seba a stretnite sa so svojím srdcom.

ROZHOVORY A PREDNÁŠKY

Rozhovor so Zlaticou na tému: Odpustenie nie je možné bez poznania a lásky

 

Rozhovor s pani profesorkou na tému: Žiť z vlastného prameňa je základom pre odpustenie a ľahkosť nášho bytia

Slnko v nás - zdroj sily a odhodlania. Rozhovor s Ninou o systemickom pohľade na proces odpustenia

Odpustenie -
skutočné, alebo zdanlivé?

 

Rozhovor s Danielou na tému:
Ako nás podporuje ženský cyklus v procese odpúšťania?

Rozhovor s Mirom o sile pozitívneho myslenia v každodenných trápeniach

Prednáška na tému:
Ako odpustiť sama sebe?

 

Umenie pre podporu vnútorného liečenia

Rozhovor s Martinou o tom, ako nám umenie pomáha napojiť sa na vnútorné liečenie.  

Zvuková cesta,
ktorÁ vám prinesie
podpornú vibráciu
melódií a zvukov

 

energia výmeny 

VYBERTE SI MOŽNOSŤ, S KTOROU SÚZNIETE 

záznamy

rituál odpustenia

Rituál + záznamy

PROGRAM KONFERENCIE - dostupný zdarma do 

polnoci 29. marca 2021

ďakujeme za vaše riadky. sú nám vzácne.

robíme to s láskou.