SOMATICKÁ ŠKOLA BodyTalks tréningy  NAŽIVO

s Monikou Stehlíkovou

To čo vám viem sprodstredkovať naživo, nazažijete v online priestore. Ide najmä o telesný zážitok, ktorý je neprenosný a ukotvený v tele. Vaše tkanivá sa učia od mojich tkanív. Na tréningoch vytváram vrúcne a bezpečné prostredie v skupine, práve preto, aby sa telo uvoľnilo a pustilo vás do štruktúr, do ktorých sa v online priestore ísť jednoducho nedá. 

 

SOMATICKÁ ŠKOLA ŠKOLA PLYNULOSTI EMÓCIÍ 

Sú 3 na seba nadväzujúce tréningy na živo alebo je možnosť zúčastniť sa iba jedného konkrétneho workshopu. 

Emocionálna plynulosť a majstrovstvo práce s emóciami je základom pre zdravý a naplnený život napojený na pulz Života v nás a okolo nás.

PRE KOHO SÚ TRÉNINGY naživo VHODNÉ? 

  • Ak vás volá tvoja vnútorná liečivá sila a intuícia, poďte!
  • Ak vás volá srdce, poďte!
  • Ak máte predchádzajúce skúsenosti z mojich online programov, workshopov je to skvelá príležitosť stretnúť sa naživo.
  • Ak chcete vyskúšať vedomejšiu prácu s telom a tkanivami v bezpečnom a láskavom prostredí, ste vítaní!

Ak sa neviete rozhodnúť, či tréning je pre vás vhodný, napíšte nám na podpora@tajomstvorecitela.sk a my vám poradíme.  

ČO PRINÁŠA ŽENÁM VNORENIE SA DO TELA A MOJE SPREVÁDZANIE NA ICH CESTE K SEBE?

 

HNEV, SMÚTOK, STRACH: EMOCIONÁLNA PLYNULOSŤ ZÁKLADNÝCH EMÓCIÍ - tréning naživo

ČO? 

Na našom prvom stretnutí sa skontaktujeme s emóciami hnevu, smútku, strachu, zmätku a radosti, a rozprúdime stagnácie v tele, ktoré spôsobujú pocity straty energie, choroby a psychickú ťažobu. Uvoľnením energie hnevu, sa sprístupní radosť a sila. Uvoľnením strachu, sloboda a spontánnosť. Spracovaním zmätku nastolíte vo svojom živote vnútorný mier. Nájdete odvahu byť sama sebou a spontánnosť prejaviť sa taká, aká si. Na somatickej úrovni precítite, že všetko, čo prežívate má hodnotu a význam. Prúdenie a prijatie emócií je zároveň základom pre zdravo fungujúci imunitný systém.

AKO?

Keď začne naše telo ožívať, mení sa celý život. Niekedy je ťažké uchopiť tieto zážitky do slov, pretože slová nemajú potenciál preniesť hĺbku zážitku. Slová uchopujú a tvoria realitu, no zároveň naša myseľ k nim prináša našu vlastnú interpretáciu a tak ZÁŽITOK A POZNANIE Z NEHO JE NEPRENOSITEĽNÉ.

Keď sprevádzam ľudí, ide mi o tieto ZMENY. Aby vaše slová boli ukotvené v tele a zážitku. Pretože to je kvalita, ktorá reálne MENÍ ŽIVOT. A potom to už nie je o slovách - ale o ÚPLNE NOVOM POCITE:)

 

Miesto: vzdelávacie centrum Natureza, Podhorská 13, Nová Baňa

Termíny: 8. - 10. september 2023, nový termín na JAR 2024 čoskoro uverejníme

Predbežný časový harmonogram: 

Piatok: začiatok od 17:00 do cca. 21:00
Sobota: od 09:00 do 18:30
Nedeľa: od 09:00 – cca. 13:00

CENA:  cena tréningu je 250 EUR, vopred sa platí nevratná záloha 50 EUR ako rezervácia miesta (v prípade neúčasti môže byť presunutá na iný tréning naživo). Zvyšná suma vopred prevodom na účet alebo v hotovosti na tréningu. 

V cene tréningu nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Ubytovanie, strava (plná penzia z bio domácich surovín) a užívanie spoločných priestorov v sume cca. 100 EUR na celý pobyt. 

Pre rezerváciu miesta a dodatočné info nás kontaktujte na: podpora@tajomstvorecitela.sk

CHCETE ZAŽIŤ ĽAHKOSŤ BYTIA? POĎTE, JE TU NOVÁ MOŽNOSŤ AJ PRE VÁS! 

13. - 15. októbra 2023

VINA A HANBA: Emocionálna plynulosť II, zážitkový tréning naživo 

ČO? 

V tomto workshope prejdeme k hlbšej práci na úrovni nervového systému. Cez pohyb, vnímanie, dych a zvuky, ktoré zjemňujú a otvárajú tkanivá, precítite novú možnosť, ako môžete narábať so sebou v situáciách, kde cítite hanbu a vinu.

Hanba a vina stojí za väčšinou psychických trápení: úzkosťami, depresiami, výčitkami a manipuláciou. Organizuje náš život z priestoru nevedomia a pretože vzniká vo veľmi útlom veku, je často silnejšia, ako racionálne odôvodnenia, prečo by sme ju nemali cítiť.

Hanba spôsobuje veľký úbytok energie a odoberá radosť zo života, pretože operuje v priestore "nie som dosť dobrý, dobrá". Pocity nedostatočnosti a potreba stále na sebe niečo opravovať nie je vrodená, je naučená. Je sociálne daná. Jej transformácia si vyžaduje vstúpiť do priestoru hlbokých telesných štruktúr, kde sa tento pocit formoval a uchoval v skrytej pamäti tela.

Vina je o trošku jednoduchšia, pretože sa dotýka nášho konania: urobil, urobila som niečo zlé a môžem to napraviť. Nejde do špiku kostí ako hanba, ale ak nás skľučuje, znemožňuje milovať (seba a iných slobodne), zacykluje nás v myslení či správaní, môže na seba viazať podobne ako hanba obrovské množstvo energie, ktorú by sme mohli využiť lepšie:)

Verím, že stretnúť sa s týmito hybnými silami, rozumieť im a precítiť ich odkaz, môže otvoriť dvere k ich hlbokému liečeniu a transformácii.

AKO?

Tréningy naživo sú postavené na práci s vnútorným liečiteľom. Budeme sa veľa hýbať, pracovať s dychom, zvukom a pohybom. Pri práci s vinou a hanbou budeme zachádzať aj do priestoru rodovej línie. 

Cez prácu s telom sa naladíme na transgeneračné traumy v tele. Sobotňajšia práca vrcholí prijatím častí, ktoré odvrhujeme, alebo sme boli naučené ich odvrhnúť ženami v našom rode. Na záver tréningu zažijete ponor do tela, aby ste pocítili a zažili fyzický pocit lásky v tele. 

Tento workshop otvorí možnosť vo vašom nervovom systéme plynúť emóciami, uvoľniť ich energiu, ktorá v tele stagnuje a spôsobuje zacyklenie. Budete sa veľa hýbať, vnímať, cítiť. Nie som veľká nadšenkyňa debát, aj keď aj naša mentálna časť potrebuje byť nakŕmená a uspokojená. Naživo rada ponúka zážitok a cez zážitok budete objavovať poznanie o sebe, o tom, ako fungujete vo vzťahu k sebe a iným, a ako v tom celom fungujú vaše emócie ako hybné sily. Vytvorím tiež priestor, aby ste sa naučili liečivé zvuky pre harmonizáciu vnútornej nerovnováhy, ktorá sa často prejavuje v chorobách, alebo psychickom vyčerpaní, úzkosti, či depresiách.

 

Miesto: vzdelávacie centrum Natureza, Podhorská 13, Nová Baňa

Termíny: 13. - 15. október 2023 (posledné štyri voľné miesta)

Jarný termín uverejníme v priebehu septembra/októbra

Predbežný časový harmonogram: 

Piatok: začiatok od 17:00 do cca. 21:00
Sobota: od 09:00 do 18:30
Nedeľa: od 09:00 – cca. 13:00

CENA:  cena tréningu je 250 EUR, vopred sa platí nevratná záloha 50 EUR ako rezervácia miesta (v prípade neúčasti môže byť presunutá na iný tréning naživo). Zvyšná suma vopred prevodom na účet alebo v hotovosti na tréningu. 

V cene tréningu nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Ubytovanie, strava (plná penzia z bio domácich surovín) a užívanie spoločných priestorov v sume cca. 100 EUR na celý pobyt. 

Pre rezerváciu miesta a dodatočné info nás kontaktujte na: podpora@tajomstvorecitela.sk

TELO JE MYSTÉRIUM, ZAŽÍVAJTE TO TIEŽ

8. - 10. december 2023

ŠPIRÁLA SRDCA 

Všetci máme v tele či sebe miesta, v ktorých stagnujeme. Miesta, ktoré nepoznáme. Miesta, ktoré odmietame. Často sú týmito miestami priestory nášho vlastného srdca.

Vedci z inštitútu Matematika srdca odhalili, že ak je srdce opakovane vystavené stresu, emocionálnym búrkam či kalamitám, nemožnosti byť samé sebou a rozpínať sa, časom znecitlivie. Srdce "stvrdne", aby prežilo. Alebo je príliš rozhorúčené a nepokojné. Tkanivá a fascie plné vody, sa napínajú a časom vysychajú. Naša esencia slabne. Prietok vnútornej sily je narušený.

Naše srdce je fyzicky špirálou. Ak rozvinieme srdce, vidíme, ako sa tkanivo srdca vtáča do špirály. Vďaka tomu dokáže uviesť do pohybu krv a vyživovať celé telo. Špirála dokáže násobiť energiu účinnejšie, ako akýkoľvek iný tvar. Vidíme ju všade: v pohybe vesmírnych telies, vo vývine rastlín, v pohyboch embrya. Špirála je pohybom evolúcie.

Srdce je špirála a my budeme pracovať so špirálou nášho vlastného vývoja. Srdce budeme veľa sprítomňovať a prepájať so sexuálnou energiou, s našim centrom, ktoré je centrom pudov, s panvou, s pohlavnými orgánmi, aby srdce bolo vyživované sexuálnou životadarnou energiou.

ČO? 

SRDCE má svojho strážcu, je ním osrdcovník.
Mnoho ľudí túži po prepojení sa so svojím srdcom. Radi by vstúpili do jeho priestoru a žili život v plnej láske, radosti a pocite šťastia či ľahkosti. Esencia, naša podstata, ku ktorej sa vieme cez srdce dostať a prepojiť sa s ňou, nám tieto zážitky určite vie dopriať. To je tá dobrá správa.
Naše srdce je však vzácne miesto. Je chránené, pretože všetko, čo sa nám v živote stalo - vedomé či nevedomé, sladké či bolestivé, je uchované v pamäťových stopách inteligencie srdca. A ako každé vzácne miesto, aj toto má svoju stáž.

Vo fyzickej (hmotnej) realite je ním tkanivo osrdcovník. Ľudia ho často popisujú ako ostnatý drôt, pevný betónový múr, sklenenú nepriestrelnú stenu alebo vysokú vežu, ktorá ich uväzňuje, chráni a zároveň aj spôsobuje bolesť z oddelenosti a neschopnosti odovzdať sa vo vzťahoch, nájsť si súznejúce duše alebo výživné vzťahy.

V čase nášho spoločného putovania telovými štruktúrami srdca budeme pred vstupom do tkaniva srdca, vnímať, oceňovať, zoznamovať sa a vytvárať spojenie s osrdcovníkom ako strážcom srdca. Vytvoriť s ním dohodu, partnerskú dohodu, je niekedy jediným spôsobom, ako uvoľniť srdce z jeho silnej ochrany, ktorá už neslúži a skôr bráni.

Srdce potrebuje nohy. Zúzemnenie a tiež výživu prúdiacej životnej sily zo Zeme do nôh, stúpajúcej smerom k panve a pohlavným orgánom a odtiaľ k srdcu.
Preto všetko vytvorím na našom stretnutí priestor.

AKO?

Počas nášho stretnutia budeme pracovať so štruktúrou srdca niekoľkými spôsobmi. Uvoľníme napätie a bloky z predchádzajúcich ťaživých životných situácií a naplníme ho mäkkosťou a väčším prietokom. Srdce precítilo každú životnú skúsenosť, takže jemnosť - vnímavosť a rešpekt je pri práci s tkanivami srdca extrémne dôležitá. Dáme procesom čas. Veľkú dávku láskavosti a pocitu bezpečia. Výzvy necháme na vnútorné volanie srdca po liečení a transformácii.
Budeme pracovať s osrdcovníkom - strážcom srdca, ktorý veľa krát v našom tele funguje ako ochranca, chráni srdce pred bolesťou, aby sme necítili, zatvára sa srdce, aby nebolo zranené, preto nás to niekedy nechce pustiť ďalej, lebo strážca si plní svoju úlohu a je potrebné tieto štruktúry uvoľniť.

Workshop povediem v kontexte DMPT tanečno-pohybovej psychoterapie a v kontexte Continnum movement praxe, ktorú vytvorila Emilie Conrad skúmaním tekutosti ľudskej bytosti. Zámerom tejto praxe je rozplynúť sa, uvoľniť hlboké štruktúry tela a vrátiť sa k našej prirodzenosti, tekutosti a Zdroju. Vďaka tomu vstupujeme do priestoru za slová, za naše vzorce správania, naše príbehy a sociálnu identitu. A keď sa tak deje, vraciame sa do primárneho stavu nášho bytia, skôr ako sa začala vytvárať naša identita a vďaka tomu, môžeme re-organizovať samých seba v súlade s našou podstatou.

Miesto: vzdelávacie centrum Natureza, Podhorská 13, Nová Baňa

Termíny: 8. - 10. december 2023 (ešte 6 voľných miest)

Jarný termín uverejníme v priebehu jesene. 

Predbežný časový harmonogram: 

Piatok: začiatok od 17:00 do cca. 21:00
Sobota: od 09:00 do 18:00

V sobotu večer možnosť kakaovo-zvukovej cesty. Kakaový rituál a cesta zvukom je rituál znovuzrodenia, možnosť ponoriť sa do hlbín svojho vnútra a uvoľniť sa pod vplyvom harmonizujúcich vibrácií terapeutických hudobných nástrojov. Uvoľníme telo a emócie, môžeme sa otvoriť liečivému procesu, v ktorom nás podporí kakao. Pomáha nám naladiť sa na svoje srdce, aby sme si pripomenuli, čo je v živote naozaj dôležité a kadiaľ chceme v živote kráčať. Podporíme v sebe kvality láskavosti, pokoja a prítomnosti, aby sme posilnili tieto kvality do nášho každodenného života.
Cena 15 EUR / osoba, pod vedením Daniela Celeste Gliganič a Monika Stehlíková.

Nedeľa: od 09:00 – cca. 13:00

CENA:  cena tréningu je 250 EUR, vopred sa platí nevratná záloha 50 EUR ako rezervácia miesta (v prípade neúčasti môže byť presunutá na iný tréning naživo). Zvyšná suma vopred prevodom na účet alebo v hotovosti na tréningu. 

V cene tréningu nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Ubytovanie, strava (plná penzia z bio domácich surovín) a užívanie spoločných priestorov v sume cca. 100 EUR na celý pobyt. 

Pre rezerváciu miesta a dodatočné info nás kontaktujte na: podpora@tajomstvorecitela.sk

Ak ste ešte neboli na niektorom z mojich živých workshopov, na špirálu srdca je potrebné absolvovať aspoň jeden z dvoch predchádzajúcich trénigov somatickej školy emocionálnej plynulosti. 

ČO PRINÁŠA ŽENÁM VNORENIE SA DO TELA A MOJE SPREVÁDZANIE NA ICH CESTE K SEBE?

AKO bude živý tréning prebiehať

  • Zarezervujte si svoje miesto na podpora@tajomstvorecitela.sk
  • Vopred sa platí nevratná záloha 50 EUR ako rezervácia miesta (ktorá v prípade neúčasti môže byť presunutá na iný tréning naživo).
  • Týždeň pre tréningom vám príde informačný email, ako a čo si máte na tréning pripraviť.
  • V deň workshopu si vytvorte priestor a čas. Príďte načas, aby sme mohli využiť maximálne náš čas.

Tréningy povediem ja, MONIKA STEHLÍKOVÁ

Ako somatická psychoterapeutka sa venujem tanečnej psychoterapii už viac ako dve desaťročia a som mamou tohto prístupu na Slovensku.

Moju prácu výrazne ovplyvnil výcvik Dance Movement Psychotherapy, mindfulness, tantra, čchi-kung a holotropná prax. V súčasnosti skúmam pohybový prístup Continnum movement, ktorý vytvorila Emilie Conrad, a ktorý pracuje s tekutým systémom tela, fluiditou a vedomím tela. Mojou túžbou je pomôcť ľuďom, aby sa napojili na ich vnútornú životnú pulzujúcu silu, uvoľnili hlboké štruktúry tela, v ktorých sa uchovávajú dávno zabudnuté spomienky či vzorce, ktoré ich nevedome organizujú. Z celého srdca želám každému, aby spoznal svoju esenciu, totalitu bytia a mystérium, ktorým je telo a život. Tak môže zažívať tichú (možno nikým nevidenú), ale plne živú extázu životu.

 

Zarezervujte si svoje miesto na workshope, napíšte nám na: 

podpora@tajomstvorecitela.sk

Ak sa neviete rozhodnúť, či tréning je pre vás vhodný, napíšte nám, poradíme vám. 

NAJBLIŽŠIA OCHUTNÁVKA VEDOMEJ PRÁCE S TELOM

pod vedením MONIKY STEHLÍKOVEJ

SOMATICKÉ UZDRAVENIE VNÚTORNÝCH ZRANENÍ

3 dielny ukážkový online workshop