ĎAKUJEM ZA VYPLNENIE

Úprimne ďakujem za dôveru, ktorú ste mi prejavili vyplnením dotazníka. Viem, že informácie v dotazníku sú diskrétne a tak s nimi budeme aj narábať. 

Ak uznám, že vám program vie pomôcť, v priebehu 2 týždňov vás bude kontaktovať Evka Vaneková alebo Mirka Čurilla.

Ešte raz, ďakujem za váš záujem a verím, že sa čoskoro uvidíme!