ONLINE KONFERENCIA
VLNA OD-PUSTENIA 2021
skončila

Ak chcete získať viac ako 26 hodín kvalitného obsahu konferencie, všetkých rozhovorov, prednášok, meditácií a cvičení pre vašu podporu v procese púšťania, obnovenia láskavosti a otvorenosti voči životu a zároveň pocitu bezpečia zostávať s tým, čo práve je, kliknite na toto tlačítko:

GALAVEČER SO ŠPECIÁLNYMI HOSŤAMI

 

Pozrite si rozhovor s našimi špeciálnymi hosťami: Jaroslavom Dušekom a Adelou Vinczeovou. Tak, ako aj všetci ostatní hostia konferencie, aj títo dvaja vzácni ľudia ponúkli svoju múdrosť, čas a rady bez nároku na honorár, ako štedrý dar pre konferenciu Vlna od-odpustenia. Z celého srdca ďakujeme!

Kúpou záznamov získavate viac ako 26hodín obsahu: prednášok, rozhovorov, meditácií a cvičení. Vaše peniaze sú použité na pokrytie nákladov spojených s niekoľko mesačnou prácou troj-členného tímu pri príprave celej konferencie, technické spracovanie materiálu a servis spojený so správou členskej zóny. 

ROZHOVOR ADELY VINCZEOVEJ A JARDY DUŠEKA

Ďalšie OSOBNOSTI konferencie

lekárka celostnej medicíny

Vzťahová
expertka 

autor kníh
Šlabikáre šťastia 

etikO
terapeutka 

psycho
terapeutka

profesorka filozofie 

kvantová transformácia vedomia

terapeutka duše a autorka projektu šťastná žena 

lektorka cyklickosti
žien 

umelkyňa,
maliarka 

terapeutka
a koučka

bodyworker a facilitátor holotropné dýchanie 

autor projektu
Nový muž

autorka projektu som idealista 

sound healing terapeutka 

Spev ako cesta liečenia

autor projektu pozitívne myslieť

 celostná komunikácia 

terapeutka emočnej regulácie a komunikácie

lektori radikálneho odpustenia 

lektor všímavosti a terapeut

autorka projektu real woman

transformačná koučka 

 energetic
healing

muziko terapeut 

organizátorka konferencie