monika-stehlikova-bodytalks

Obnovte v tele hlboký pocit bezpečia 

s Monikou Stehlíkovou

POZRITE SI ZÁZNAM Z Nášho spoločného stretnutia

Záznam je k dispozícii do 15. 6. 2022

bonus: Meditácia súcitu

KTO JE MONIKA STEHLÍKOVÁ?

Vaša sprievodkyňa na ceste k hlbokému prepojeniu s telom a jeho múdrosťou. Je odborníčkou na neverbálnu komunikáciu a vedomú prácu s telom. Monika Stehlíková má ukončenú psychológiu, tanečno pohybovú psychoterapiu, symboliku tela a mnohé prístupy práce s telom. Je autorkou obľúbenej knihy Tajomstvo reči tela. Vytvorila celoročný cyklus online tréningov VEDOMÉ TELO. Do vašich domov prináša inšpiráciu s veľkou dávkou ľudskosti a profesionality. Jej hlbokou túžbou je, aby sa na Slovensku žilo s väčšou ľahkosťou. Ako? Cez láskavosť k sebe!   

monika-stehlikova-bodytalks

zÍSKAJte LINK NA ŽIVÉ VYSIELANIE