ĎAKUJEME, CENÍME SI VAŠU ENERGIU A VÔĽU HARMONIZOVAŤ JU S TOU NAŠOU.

AK STE SI OBJEDNALI ZÁZNAMY, DO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKY VÁM PO ÚHRADE PRÍDU PRÍSTUPY DO ČLENSKEJ ZÓNY, KDE BUDÚ ZVEREJNENÉ OD 29.3.2022.