Akadémia fish-mode: nadstavba kurzu život v zdraví a Ľahkosti 

jeseň 2021

mám pre vás skvelú správu!  27.9.2021 otváram brány nového 6 týždňového mentoringového programu

nájdete sa v nasledujúcich riadkoch? 

 • Radi by ste životom plávali efektívne, zručne, plynule? Nie v pasívnom móde, ale v aktívnom prijatí toho, čo prichádza a vysporiadaní sa s tým, čo je?
 • Radi by ste objavili fungovanie aktívneho prijatia namiesto straty energie pri bojovaní "proti" tomu, čo sa deje?
 • Potrebovali by ste podporu a motiváciu, aby ste skutočne zapojili techniky z kurzu do každodenného života a skúšali rôzne techniky?
 • Chceli by ste mať možnosť byť v intenzívnejšom kontakte so mnou, byť súčasťou skupiny ľudí, ktorí sa navzájom podporujú a mať možnosť individuálnejšieho vedenia?
 • A možno ste si zakúpili kurzu, ale nenašli ste si systematicky čas, aby ste sa venovali úlohám?
 • Ste v situácii, že prežívate intenzívnejšie stres, záťaž a širšia spoločenská situácia a pandémia vám k dobrej nálade veru nepridávajú?

Ak ste aspoň raz odpovedali ÁNO,

AKADÉMIA môže byť vašim riešením

Akadémia = mentoring + mastermind skupina

 • Počas šiestich týždňov vám budem plne k dispozícii so všetkými mojimi skúsenosťami, budem vás mentorovať, podporovať, usmerňovať. Urobím svoje maximum, aby ste dosiahli svoj cieľ.
 • Vstúpite do silnej podpornej komunity ľudí, ktorej budete súčasťou. Každý k svojmu rastu a expanzie potrebuje aj dotyk a láskavú podporu iných. Tu ju nájdete.

Hlavné témy akadémie:

ukáž sa stres

Sebadiagnostika a práca na eliminovaní stresorov v živote. Výber tých najefektívnejších techník.

FISH MODE

Plynulosť, tekutosť v tele a  prijímanie života s aktívnym odovzdaním sa. Objavovanie nového štýlu.

Seba-starostlivosť

Postaviť seba na prvé miesto a rozvíjať láskavý a súcitný postoj k sebe.

TENTO PROGRAM OTVÁRAM iba raz v roku 

Začíname: 27. septembra 2021

koniec programu: 5. novembra 2021

Následne máte doživotný prístup ku všetkým materiálom, živým vysielaniam, poradniam, článkom a ku komunite ľudí, ktorá sa vytvorí počas akadémie.

DÔLEŽITÉ: AKO TO BUDE FUNGOVAŤ

Pôda akadémie: uzavretá skupina na fcb 

Všetci členovia akadémie budú prepojení v uzavretej skupine na facebooku. Skúšali sme rôzne formy, ale táto sa ukazuje ako najlepšia. Aj keď nie ste aktívni na fcb, stačí si založiť konto a využívať ho iba na tento účel. Fcb má vymakaný spôsob, ako sa navzájom prepojiť, ponúknuť si podporu a zdieľanie rôznych článkov a podobne. Rovnako v tejto zóne budú aj naše online mentoringy a následne zverejnené ich záznamy. 

Nič nepotrebujete robiť v nejakom konkrétnom čase. Všetky záznamy budú zverejnené a dostupné v skupine. Vy si ich môžete pozrieť, kedy budete chcieť a mať čas.

Poradňa naživo a mentoring 

Moje osobné vedenie a mentoring je najväčším prínosom Akadémie. Celých šesť týždňov vám budem k dispozícii. Počas živých vysielaní budete mať priestor pre vaše otázky, komentáre a ja vám rada ponúknem radu a vedenie. Akadémia je hlavne o mentoringu a individuálnom prístupe ku každému z vás.

monika-stehlikova-akademia-sebaiste-vystupovanie

mastermind skupina

Všetci členovia skupiny spoja svoje skúsenosti, názory a vedomosti, aby sa navzájom podporovali a pomáhali si. Ak sa spoja ľudia s týmto zámerom, vzniká obrovská sila, ktorá vám nedovolí zlyhať.  Mnohé psychologické štúdie ukazujú, že pocit "kmeňa", pocit, že niekam patríme a máme spoločný cieľ, výrazne zvyšuje naše šance uspieť a prekročiť vlastné očakávania. Každý potrebuje pre svoj rast, expanziu a obživu úprimný "dotyk myslí iných ľudí". A je možné, že budete skupinu iba pozorovať z diaľky, ale uvidíte, ich silu a podporu budete cítiť.

monika-stehlikova-akademia-sebaiste-vystupovanie

Nové techniky

Počas Akadémie vám samozrejme prinesiem aj nové techniky a spôsoby, ako pracovať so stresom, zvlášť, ak sa objaví nejaká špecifická potreba z vašej strany. Povediem vás aj do "neznáma" a budete objavovať,  ako si vytvárať svoj vlastný prístup k sebe. Techniky, ktoré máte v kurze má obrovskú možnosť variability, ukážem vám, ako ich variovať, prepájať, vnášať nové prvky. Pôjdeme hlbšie a širšie, pretože sa VŠETKO V PROGRAME bude prispôsobovať vám. 

Čo vám Akadémia fish mode prinesie?

Kuchárska kniha na seba

Neexistuje jedna „správna cesta“, ktorú by mal každý kopírovať. Som zástancom, že každý si musí vytvoriť vlastnú „kuchársku knihu“, ako reagovať v strese, zvládať ho a dosiahnuť stav väčšej harmónie so sebou. Každému funguje niečo iné, no zároveň je potrebné niekedy aj vystúpiť zo zóny bezpečného komfortu.

Cieľom všetkých aktivít Akadémie bude, aby ste sa dokázali napojiť na seba, vnímať svoje telo a jeho reč a začať ťažiť z tejto múdrosti v každodennom živote.

Zručnosť vybrať si tú najefektívnejšiu cestu

Často ľudia nevedia, kde začať a keď sa už odhodlajú, všetky techniky vnímajú ako rovnocenné. Nakoniec sa opäť stratia a nechajú to tak a žiadnu z techník nedostanú na novú úroveň návyku.

Uvidíte, že to najdôležitejšie je

 • naučiť sa, ako si vybrať techniky, ktoré vám najefektívnejšie pomôže dosiahnuť cieľ a 
 • dostať ich na úroveň, že ich budete robiť podvedome a ich použitie v bežnom živote vás už nebude stáť žiadne extra úsilie.

Naše telo je návykové a tak získaním nových návykov už nepotrebujete riešiť opakované rozhodovanie sa urobiť to či ono, alebo venovať tomu úsilie. Je to navždy vaše!

Dohľad nad vašou sebadisciplínou

Na online vzdelávaní je najťažšie to, že vás nikto nekontroluje. Ak vynecháte jeden deň, nič sa nestane. Ak vynecháte dva, tiež sa nikto nesťažuje. A tak je ľahké rýchlo prestať. To vám v akadémii nedovolíme! Láskavo, no pevne vás budeme povzbudzovať, aby ste sa nevzdali a napredovalire mnohých ľudí, ktorí majú tento formát za sebou, to bola najintenzívnejšia a najdlhšia práca so sebou:) Dali to, aj keď na začiatku si neverili. 

zlepšenie celkovej kvality života

Súčasťou akadémie je zavedenie do života výživných podporných techník, akými sú bytie osamote, bytie v tele, odstup od okolia, sladká nezávislosť, vnímanie, aká strava je pre vás podporná a aká vám odoberá silu, zavedenie pohybu do každodenného života.

DOŽIVOTNÉ BENEFITY ÚČASTI NA AKADÉMII FISH MODE 

Monika-Stehlikova_kurz_pozicia-moci

Dovoľujem si tvrdiť, že kombinácia online kurzu Život v zdraví a ľahkosti a účasť v mentoringovom programe Akadémie vám zaručene prinesie zmenu: podporí vašu psychickú pohodu, posilní váš stred a rovnováhu a tým podporí aj vašu imunitu a zdravie.

6 týždňový mentoringový program vám pomôže uchopiť techniky a „stelesniť ich, aby boli navždy vaše. Počas týchto dvoch intenzívnych mesiacov sa nasťahujete do svojho tela, oblečiete si ho a ono vás ďalej povedie svojou múdrosťou. Následky takejto premeny vám ostatnú navždy. A ich hodnota je mnohonásobne vyššia ako cena Akadémie fish mode.

Zároveň vám akadémie pomôže prekonať lenivosť a chýbajúcu sebadisciplínu, aby ste skutočne vo svojom živote začali preciťovať plynulosť, podporu a harmóniu, po ktorej všetci kdesi vo svojom vnútri túžime.

Nenechajte si túto možnosť ujsť.

objavte harmóniu skrze prácu s telom 

a dosiahnite stav bytia, ktorý je aj počas stresu a záťaže plynulý, harmonický a aktívne slobodný. 

Začíname 27. septembra 2021

Akadémia fish mode zahŕňa:

 • 6 týždňový online mentoringový program
 • 3 webináre naživo: mentoring, motivácia, poradňa
 • 30 podporných úloh či výziev, ktoré sa zverejnia vždy v konkrétny pracovný deň počas celého trvania akadémie
 • pomoc s výberom techník, vďaka ktorým dosiahnete váš cieľ čo najefektívnejšie
 • pomoc a motivácia na každodennej báze
 • podpornú uzavretú skupinu vrámci s doživotným prístupom

HODNOTA 6 týždňového MENTORINGOVÉho PROGRAMU

 • 3 webinárov naživo v hodnote 864 eur
 • online podpora 30 pracovných dní: KAŽDODENNÉ ÚLOHY, priebežné odpovedanie na vaše otázky, povzbudzovanie a monitorovanie vašich výziev, či úspechov na DENNEJ BÁZE v hodnote 495 eur

Rátajme spolu: cena mojej individuálnej hodiny je 144 eur. Vstupom do Akadémie získate môj čas a moje know-how

V HODNOTE 1 359 eur  

Vaša finančná investícia je 157 EUR

Program tém jednotlivých týždňov AKADÉMIE

1. TÝŽDEŇ

Individuálny plán

Nastavenie si individuálneho plánu, v ktorom si každý jasne zadefinuje oblasť, v ktorej chce získať najväčší pokrok. V rámci akadémie riešime hlavé tri oblasti:

1, identifikácia stresorov a ich eliminácia

2, fish mode: čo je dosiahnutie fungovania, v ktorom je menej odporu a napätia v tele

3, seba-starostlivosť a pestovanie láskavého postoja k sebe

a konkrétny cieľ napr.  mojím cieľom môže byť zníženie počtu ibuprofenov, ktoré beriem alebo minimalizovanie vnútorného chvenia a napätia, alebo ak je moja sebaláska na úrovni 4 z 10, chcela by som ju posunúť na 6, či 8. Vrámci akadémie získate konkrétne návody, ako si zadefinovať individuálny cieľ.

Online kurz zvládanie stresu  1. modul

Pripomenutie si techník a postupov z 1. modulu kurzu Zvládaj stres s ľahkosťou.

každodenné úlohy v uzavretej skupine 

Vždy na začiatku týždňa sa vám odokryjú úlohy na celý týždeň. Tieto úlohy budú podporné, pôjdu do hĺbky a materiál kurzu budu zmysluplne rozkladať do jednotlivých dní. 

Každý deň si budete viesť vlastný denník učenia a v prípade potreby, sa budete môcť pýtať a komunikovať so mnou a medzi vami navzájom. 

2. TÝŽDEŇ

Online kurz zvládaj stres s ľahkosťou 1 modul (dokončenie)

Pripomenutie si techník z 1. modulu kurzu Zvládaj stres s ľahkosťou. 

každodenné úlohy v uzavretej skupine 

Opäť, na začiatku týždňa sa vám odokryjú úlohy na druhý týždeň. Tieto úlohy budú podporné, pôjdu do hĺbky a materiál kurzu budu zmysluplne rozkladať do jednotlivých dní. 

Každý deň si budete viesť vlastný denník učenia a v prípade potreby, sa budete môcť pýtať a komunikovať so mnou a medzi vami navzájom. 

Webinár naživo

Spoločne sa stretneme v rovnaký čas pri našich počítačoch a budem odpovedať na vaše konkrétne otázky, prejdeme si to, čo budete potrebovať prepojiť, vysvetliť či doplniť. Mentoring prináša možnosť pýtať sa a prechádzať vlastné témy.

Podpora. Motivácia. 

3. TÝŽDEŇ

Pokračovanie v zavádzaní techník z 2. modulu do praxe

Vypracovávanie úloh podľa vami nastaveného zamerania a cieľa.

rozšírenie techník podľa individuálnych potrieb účastníkov

Vzhľadom k tomu, že vaše individuálne špecifické potreby si môžu vyžadovať zapojenie ďalších techník, v tomto týždni vybrúsime všetky podporné nástroje pre naplnenie vášho zámeru. Vrámci skupinových mentoringov, alebo individuálnym kontaktom so mnou, si doplníte mozaiku o všetky potrebné zdroje.

4. TÝŽDEŇ

Webinár naživo

Dodatočné informácie, ako používať a vyberať si techniky z tretieho modulu podľa vášho zamerania a cieľa.

Priebežné zhodnotenie, ako vám to doteraz išlo a v čom by ste mohli zefektívniť váš prístup. Ak by sa objavili otázky, rada vám na ne zodpoviem.

Online kurz Sebaisté vystupovanie 2.-3. modul

Oboznámenie sa s 3. modulom kurzu Zvládaj stres s ľahkosťou.

každodenné úlohy v uzavretej skupine 

Toto už bude priam rutina: opäť každý deň bude na vás čakať úloha či malá výzva. Úlohy budú prispôsobé možnostiam, aké nám ponúka náš domov 🙂  

Každý deň si budete môcť viesť svoje záznamy vo vašom denníku učenia sa. 

5. TÝŽDEŇ

zavádzanie techník z 3.-4. modulu do praxe

Vypracovávanie úloh podľa vami nastaveného zamerania a cieľa.

každodenné úlohy 

Systematická práca prináša reálnu zmenu. Pomôžeme jej tak, že ja vám budem vytvárať podnetové úlohy, a vy sa ich budete snažiť SPLNIŤ. 

V šiestom týždni budú každodenné úlohy samozrejme pokračovať. 

6. TÝŽDEŇ 

zavádzanie techník z 3.-4. modulu do praxe a každodenné úlohy

Už si to budete užívať. Doklepneme zvyšné techniky a úprimne, v tomto týždni už budete pociťovať výrazne zmeny. Sami si vyhodnotíte, nakoľko ste splnili svoje ciele zo začiatku Akadémie a budeme sa tešiť z toho, kto sa ako posunul 🙂

Zároveň si úprimne odpovieme, čomu potrebujete venovať svoju pozornosť a čas a v ktorých technikách by bolo vhodné pokračovať. 

Záverečný mentoring 

Budem vám k dispozícii v tom, čo budete potrebovať. 

Mentoringy sú zázračným spoločným časom a ja verím, že si každý z nich užijete! 

MÁTE OTÁZKU? PÝTAJTE SA, RADA VÁM ZODPOVIEM

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na tento účel v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov. Som si vedomý toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Ochrana spracovania osobných údajov >>>

Najbližší termín 6 týždňového  mentoringového programu:

27. 9. 2021

5.11. 2021

Vaša finančná investícia je

157 eur