ONLINE KONFERENCIA
VLNA OD-PUSTENIA
skončila

Ak chcete získať záznamy, kliknite na toto tlačítko:

OSOBNOSTI konferencie

lekárka celostnej medicíny

Vzťahová
expertka 

autor kníh
Šlabikáre šťastia 

etikO
terapeutka 

psycho
terapeutka

profesorka filozofie 

kvantová transformácia vedomia

terapeutka duše a autorka projektu šťastná žena 

lektorka cyklickosti
žien 

umelkyňa,
maliarka 

terapeutka
a koučka

bodyworker a facilitátor holotropné dýchanie 

autor projektu
Nový muž

autorka projektu som idealista 

sound healing terapeutka 

Spev ako cesta liečenia

autor projektu pozitívne myslieť

 celostná komunikácia 

terapeutka emočnej regulácie a komunikácie

lektori radikálneho odpustenia 

lektor všímavosti a terapeut

autorka projektu real woman

transformačná koučka 

 energetic
healing

muziko terapeut 

GALAVEČER SO ŠPECIÁLNYMI HOSŤAMI

organizátorka konferencie