ZÁŽITKOVÁ ONLINE KONFERENCIA,

 

ktorá vo vás podporí VITALITU, odvahu a úprimnú radosť z bytia a darovania seba.

SEBAOBETOVANIE 

Ako vystúpiť z tranzu-mysle, ktorý sme prijali ako normu?

SEBADAROVANIE je tým najvzácnejším darom ľudí pre seba navzájom, rodinu, prácu či vieru. Prináša hlboké prepojenie, spočinutie a sebapresahovanie. SEBAOBETOVANIE, ktoré je nezvedomené však prináša choroby, vnútornú frustráciu, nenaplnené očakávania a oddelenosť v podobe povyšovanie "som lepší, ako ostatní". Je to potom CNOSŤ alebo ŠIALENSTVO? 

16. - 17. - 18. - 19. 
marec 2023

ODVÁŽNE BLÍZKO
SRDCU 

Počas konferencie
z-DAR-ma 

TÉMY KONFERENCIE

AKO NASTOLIŤ ZDRAVÉ A ROVNOVÁŽNE VZŤAHY PLNÉ ÚCTY A REŠPEKTU? 

AKO PUSTIŤ POTREBU KONTROLY A NECHAŤ PLYNÚŤ ŽIVOSŤ

KDE JE HRANICA DÁVANIA A SEBA-POPIERANIA? 

AKO ZASTAVIŤ MANIPULÁCIE? 

BYŤ SEBOU BEZ POCITU ZAHANBENIA, NEDOSTATOČNOSTI A VINY

INŠPIRÁCIU NA KONFERENCIU PRINESÚ

somatická psychoterapeutka, odborníčka na neverbálnu komunikáciu
a sprievodkyňa na ceste k hlbokému prepojeniu sa so sebou cez telo

organizátorka konferencie 

lekárka celostnej medicíny

psycho
terapeutka

profesorka
filozofie 

etiko
terapeutka 

kvantová transformácia vedomia


bodyworker a facilitátor holotropného dýchania

lektor všímavosti a terapeut

expertka na riadenie rodinných firiem 

kňaz Cirkvi
bratskej 

* * * Harmonogram online konferencie * * *

* Harmonogram *

* online *

* konferencie *

PRVÝ VEČER 16. marec 2023

ZÁŽITKOVÁ PREDNÁŠKA od 19hod

ŽI SLOBODNE BEZ ÚZKOSTÍ 
večer s Monikou Stehlíkovou

DRUHÝ DEŇ 17. marec 2023

PREBUĎ SA DO SVOJHO TELA

privítanie do nového dňa s dávkou ľahkého a príjemného zvedomenia tela s Monikou Stehlíkovou

ROZHOVORY

Helena Maslová

Rozhovor s pani psychosomatickou lekárkou na tému: Manifestácia emócií v chorobách, ako udržať balans sebaobetovania a zdravia


Zlatica Bartíková

Rozhovor s psychoterapeutkou na tému Ako sa mama obetuje v rodine, čo má robiť, aby nestratila v tom všetkom seba samú. 


Martin Ďuriš

Rozhovor s bodyworkerom a facilitátorom holotropného dýchania na tému: Ako na nás a na náš bežný život vplývajú (nielen kresťanské) symboly sebaobetovania? 


TRETÍ DEŇ 18. marec 2023

CÍŤ SA BEZPEČNE VO SVOJOM TELE

Otvorenie dňa s Monikou Stehlíkovou

ROZHOVORY

Anna Hogenová

Rozhovor s pani profesorkou fenomenológie na tému Ako dostávať od života odpovede na otázky, ktoré v sebe nosíme. Ako sa nemohlo nestať, že súčasný človek je zmätený a odtrhnutý od seba. A ako nájsť stratenú rovnováhu.


Andrej Jeleník

Rozhovor s psychoterapeutom na tému: Vidí ma môj partner? Ako si nastaviť hranice vo vzťahu? Kde je potenciál zmeny a čo robiť, aby naše vzťahy boli živé, pulzujúce a výživné?


Erika Matwij

Rozhovor s expertkou na biznis na tému Ako zharmonizovať vedenie firmy, kariéru, bežný život ženy a rodinu? Čo robiť, aby žena vystúpila z toxicity širšej rodiny? 


večerná diskusia online naživo

Zlatica Bartíková

Zlatica je fenomenálna slovenská psychoterapeutka so širokým záberom skúseností a poznania. Na vaše otázky, ktoré budeme zbierať celý deň,  odpovie počas večernej diskusie, ktorú povedie Monika Stehlíková.

ŠTVRTÝ DEŇ 19. marec 2023

OTVOR SVOJE SRDCE

otvorenie dňa s Monikou Stehlíkovou

ROZHOVORY

Ľubica Macková

Rozhovor s osôbkou, ktorá sa venuje kvantovej transformácii vedomia prinesie úvahu, či môžeme byť šťastní, ak vedľa nás niekto trpí. Ako sa starať o ťažko chorých, či umierajúcich. 


Beáta Hlohovská

Rozhovor s etikoterapeutkou na tému sebadeštrukčných vzorcov, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a možno nastal čas z nich vystúpiť alebo ich prelomiť. 


Daniel Pastirčák

Rozhovor s kňazom Cirkvi bratskej na tému "Sebaobetovanie z pohľadu viery"

POZVITE PRIATEĽOV