Boli ste úspešne zaradení do súťaže o knihu 

Tajomstvo reči tela

17.12. 2019 o 20:00 vyžrebujem piatich z vás, ktorí získajú knihu Tajomstvo reči tela s mojím osobným venovaním. Výhercovia budú oboznámení s výhrou e-mailom. 

monika-stehlikova-kniha-tajomstvo-reci-tela-sutaz

Ak chcete získať ku knihe nieČo špeciálne, Pozrite, Čo pre vás mám

Získajte obľúbenú 21-dňovú výzvu 

sebaistí bez úsilia a póz

vaša investícia: 30 centov za 1 deň, spolu:  

6,30 EUR

Získajte 21-DŇOVÚ VÝZVU NA SEBAISTOTU a

  • Naučte sa tie najefektívnejšie spôsoby, ako zobudiť v tele pocit sebavedomia
  • Zobudíte v tele pocit víťaza
  • Vaša sebahodnota bude každým dňom s každou novou úlohou stúpať
  • Budete si užívať samých seba
  • Zobudí sa vo vás rirodzený šarm a vyžarovanie
  • Začnete dostávať úplne iný typ komplimentov
21-dnova-vyzva

21 dní = 21 tipov a rád

ktoré aplikáciou deň po dni vám prinesú cez reč vášho tela prirodzené sebavedomie 

zopár nadšených ohlasov na 21-dňovú výzvu 

tajomstvo-reci-tela-monika-stehlikova-vyzva
tajomstvo-reci-tela-monika-stehlikova-vyzva
tajomstvo-reci-tela-monika-stehlikova-vyzva
tajomstvo-reci-tela-monika-stehlikova-vyzva
tajomstvo-reci-tela-monika-stehlikova-vyzva
tajomstvo-reci-tela-monika-stehlikova-vyzva